Geaccrediteerde nascholing
Menu

Adesso tu!

Van het bestuur

Verpleegkundig specialisten zijn regelmatig betrokken bij het schrijven, herzien en becommentariëren van (multidisciplinaire) richtlijnen, kwaliteitsstandaarden, zorgstandaarden, generieke modules, consensusdocumenten en samenwerkingsafspraken, kortom: documenten waarin wordt beschreven wat ten aanzien van een bepaald thema goede zorg voor patiënten is en door wie die goede zorg kan of moet worden uitgevoerd. Op deze plaats wil ik u ditmaal meenemen in het ontwikkelproces en de diverse hindernissen die hierbij voorkomen.

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Download bij dit artikel