Geaccrediteerde nascholing
Menu

‘Beperk antibiotica en zorg voor goede basishygiëne’

Antibioticaresistentie in verpleeghuizen bestrijden: wat is effectief?

Klinisch handelen

Antibioticaresistentie is een complex en zorgwekkend probleem dat
wereldwijd toeneemt. In Nederland komen bij mensen nog maar relatief
weinig resistente bacteriën voor, maar actie is vereist om op de toekomstige dreiging voorbereid te zijn. Een nationale aanpak is daarom van start gegaan. Dit artikel gaat in op de situatie in verpleeghuizen: wat kan beter?

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Download bij dit artikel