Geaccrediteerde nascholing
Menu

Blijf op eigen benen staan

Valanalyse als diagnostisch instrument

Klinisch handelen

Het komt met grote regelmaat voor dat ouderen vallen. Met soms forse
gevolgen. Daarom is een valanalyse ontwikkeld: een systematische aanpak waarmee de verpleegkundig specialist het vallen bij zelfstandig wonende ouderen in kaart brengt. In een tweejarige pilot in Bennekom is onderzocht of de valanalyse het vallen bij zelfstandig wonende ouderen vermindert.

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Download bij dit artikel