Geaccrediteerde nascholing
Menu

Fast-track polikliniek ritmegeleidingsstoornis door de verpleegkundig specialist

Maatschappelijk handelen

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) is een groot regionaal ziekenhuis met vestigingen in Almelo en Hengelo. De ZGT is in 1998 ontstaan uit een fusie tussen het Twenteborg Ziekenhuis in Almelo en het Streekziekenhuis Midden-Twente in Hengelo. In het meerjarenbeleidsplan van de ZGT is gekozen voor focusklinieken in Hengelo. Een avn de focusklinieken is het Cardio Diagnostisch Centrum Oost-nederland waar excellente en snelle cardiale diagnostiek en behandeling vooropstaan. 

Een belangrijk onderdeel hierin is de fast-track-polikliniek (FTP). Sinds 3 november 2014 heeft de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) een fast-track-polikliniek ritmegeleidingsstoornissen (FTP-RGS).

Bij deze fast-track heeft de verpleegkundig specialist (VS) een belangrijke rol.

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Download bij dit artikel