Geaccrediteerde nascholing
Menu

Hoe gaat het met u?

Telefonische nazorg aan geriatrische patiënten na ontslag vanaf de SEH

Professionaliteit

Ouderen lopen risico op functionele
achteruitgang als zij de ontslaginstructies
van de SEH niet begrijpen. Onderzocht is
welke nazorg nodig is en wat het effect van
telefonische nazorg is op het aantal opnames
en herbezoeken op de SEH.

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Download bij dit artikel