Geaccrediteerde nascholing
Menu

In beweging

Van het bestuur

Naar alle waarschijnlijkheid gaat op 1 juli 2018 de wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG) in die de verpleegkundig specialist een definitieve zelfstandige bevoegdheid geeft. Reden om ditmaal op de bestuurspagina te reflecteren op de betekenis hiervan voor de zelfstandige positie van de verpleegkundig specialist. Dit naar aanleiding van vragen die het bestuur regelmatig bereiken over de noodzaak van (het opstellen van) documenten die een verdere specificering van het werkgebied en/of takenpakket van de verpleegkundig specialist zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om geneesmiddelenformularia, lokale werkafspraken, functiebeschrijvingen, maar ook om landelijke
consensusdocumenten. Daarnaast een update over de inspanningen van het bestuur met betrekking tot het niet kunnen declareren door verpleegkundig specialisten van intercollegiale consulten/medebehandeling en het weigeren van verwijzingen door sommige zorgverzekeraars. Deze barrières voor taakherschikking
zijn echter niet gemakkelijk opgelost.

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Download bij dit artikel