Geaccrediteerde nascholing
Menu

Kwetsbaarheid in de geriatrische revalidatie

Hoe kwetsbaar zijn de patiënten binnen de geriatrische revalidatiezorg
en in welke mate bepaalt die kwetsbaarheid hoe het na ontslag met
deze ouderen thuis zal gaan? Binnen verpleeghuizen van Laurens
(Rotterdam) is hiernaar onderzoek gedaan met behulp van de Tilburg
Frailty Indicator (TFI), een screeningsinstrument voor kwetsbaarheid.

Log in om een reactie te plaatsen

Abonneren