Geaccrediteerde nascholing
Menu

Mantelzorg, samen werkt het

Participatie van mantelzorgers voor preventie en behandeling van een delier

Het betrekken van mantelzorgers in de zorg voor patiënten is effectief
bij het voorkomen en behandelen van een delier. In het Slingeland
Ziekenhuis in Doetinchem is onderzocht in welke mate en op welke
onderdelen mantelzorgers betrokken willen worden.

Log in om een reactie te plaatsen

Abonneren