Geaccrediteerde nascholing
Menu

Mensenrechten van ouderen in verpleeghuizen

Maatschappelijk handelen

Mensenrechten zijn belangrijk voor
bewoners van verpleeghuizen. Het zijn
normen die de ondersteuning en de
leefomgeving van bewoners betreffen en
aangeven wat nodig is voor de bescherming
van hun autonomie en waardigheid.
Mensenrechten zijn niet alleen een
aangelegenheid voor juristen. Zorgverleners
leveren een belangrijke bijdrage aan de
verwezenlijking van mensenrechten in de
praktijk. In dit artikel geven wij een aantal
concrete handreikingen.

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Download bij dit artikel