Geaccrediteerde nascholing
Menu

Missie

Van het bestuur

Verpleegkundig specialisten doen hun werk vanuit de wens iets te kunnen betekenen voor de medemens. Tenminste, dat is een veel gehoorde veronderstelling. Voor velen zal het ten diepste in ieder geval gedeeltelijk wel hiermee te maken hebben. Zo'n gedachte van waaruit je je vak uitoefent is deels fundamenteel en onveranderlijk, en zal ten dele mettertijd ook veranderen, door levenservaring en werkervaring bijvoorbeeld.

Ook de beroepsvereniging V&VN VS heeft zo'n gedachte waarmee het bestuur constant aan de slag is, een missie. In deze missie geeft de afdeling aan wat haar bestaansrecht is en wat haar intenties en ambities zijn. In 2013 werd deze missie ook op schrift gesteld in het meerjaren strategisch beleidsplan 2013-2018. Het was een andere tijd. De verpleegkundig specialist had net een jaar een tijdelijke zelfstandige bevoegdheid. Er waren nog geen 3000 verpleegkundig specialisten geregistreerd, zoals vandaag de dag. Samenwerkingsafspraken werden nog aangegaan op basis van een groeiend vertrouwen.

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Download bij dit artikel