Geaccrediteerde nascholing
Menu

Strategie en positionering

Van het bestuur

Eind vorig jaar verscheen een tweede versie van een speerpuntennotitie van V&VN Verpleegkundig Specialisten, geschreven in samenwerking met het College Specialismen Verpleegkunde en de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde. In deze notitie worden tien acties geïdentificeerd die in de komende periode zouden moeten plaatsvinden om de positie van de verpleegkundig specialist in de Nederlandse gezondheidszorg te versterken. Het gaat dan onder meer om het vergroten van de naamsbekendheid van de verpleegkundig specialist, de positie van de verpleegkundig specialist op de arbeidsmarkt, kennisverbetering van verpleegkundig specialisten omtrent hun rechtspositie, het tegengaan  van bevoegdheidsbeperkende regelingen, en het versterken van de positie van de verpleegkundig specialist in de eerste lijn, de ouderenzorg en bij zorgverzekeraars.
Op al deze onderwerpen worden gepaste acties uitgezet, maar deze onderwerpen komen niet altijd in de M ANP-opleidingen in even grote mate aan de orde. Dus is er bij veel verpleegkundig specialisten behoefte aan aanvullende kennis over positionering van het beroep. V&VN Verpleegkundig Specialisten speelt hier op twee manieren op in, namelijk met de masterclass De VS in de lead! die samen met het Netwerk VS Oncologie wordt georganiseerd, en met de Leergang Strategie & Positionering, die in januari van start is gegaan. De masterclass en de leergang dragen bij aan de doelen van V&VN Verpleegkundig Specialisten, meer bepaald het ontwikkelen en uitdragen van de beroepsinhoud van verpleegkundig specialisten en het stimuleren van beroepsinhoudelijke bezinning. Op deze bestuurspagina meer over de masterclass en de leergang, maar ook over wat u zelf kunt doen om uw positie te versterken.

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Download bij dit artikel