Geaccrediteerde nascholing
Menu

Tweerichtingsverkeer

Spreekbuis en aanspreekpunt

Van het bestuur

Ditmaal een toelichting op de inspanningen van
V&VN VS om de verpleegkundig specialist (beter)
te positioneren in het veld. Hiervoor is onder meer
teruggegrepen op het meerjarig strategisch beleidsplan
2013-2018. Om de functie van verpleegkundig
specialist op de juiste wijze te kunnen positioneren,
dient er sprake te zijn van een duidelijke visie. Het
bestuur wil een afdeling met een groot aantal leden,
met een groot vertegenwoordigend mandaat in landelijke
overlegorganen om zo te waken over de zelfstandigheid
van de verpleegkundig specialist. Dit
vraagt van alle leden een betrokken lidmaatschap!

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Download bij dit artikel