Geaccrediteerde nascholing
Menu

Zelfstandig bevoegd maar ingebed?

Van het bestuur

Op 25 januari jl. sprak de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de wijziging van de Wet BIG, waarin een zelfstandige bevoegdheid voor het indiceren en uitvoeren van voorbehouden handelingen voor de verpleegkundig specialist wordt geregeld. Met deze wetswijziging komt de fase waarin verpleegkundig specialisten moesten bewijzen dat zij deze verantwoorelijkheid aankonden, tot een einde. Hiermee wordt het belang van een efficiënte inbedding van de verpleegkundig specialist weer eens benadrukt. Hieronder meer informatie over de wetswijziging en de stukken die hieraan ten grondslag liggen, en enkele aanbevelingen voor de vorm die de inbedding van de verpleegkundig specialist kan krijgen. Het kwaliteitsstatuut GGZ is hierbij richtinggevend.

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Download bij dit artikel