sluiten Om www.vakblad-dvs.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid

Herziene Richtlijn Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning.

Op 1 december 2016 is de herziene Richtlijn Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning gelanceerd. Voor deze bijeenkomst stelde de KNMG de Domus Medica beschikbaar.

15 december 2016 Geen reacties

De lanceringsbijeenkomst werd vormgegeven met sprekers uit alle velden van de gezondheidszorg. Er waren zorgverleners met een diverse achtergrond aanwezig. Dit is representatief voor de toepasbaarheid van de richtlijn. Voor alle zorgverleners is een rol weggelegd bij de tabaksontmoediging en de behandeling van tabaksverslaving.

René Héman, voorzitter van de KNMG, benadrukte dit in zijn speech. Gezien alle negatieve gezondheidseffecten van roken is tabaksontmoediging een taak van alle zorgverleners. Om dit kracht bij te zetten droeg hij een shirt van Sick of Smoking, in de strijd tegen de tabaksindustrie.

Sterk groeiende medespelers in de rookstopzorg zijn de Specialistische GGz-behandelaars geworden. De doelen waar zij aan werken de komende jaren beslaan het rookvrij krijgen van instellingen rookvrij, de professionalisering van het behandelaanbod voor tabaksverslaafden en samenwerking in de keten. Samenwerking in de keten wordt als sleutelinterventie benoemd door alle aanwezige zorgverleners. Iedere roken die wil stoppen met roken verdient een behandeling op maat op de juiste plek.

Henk Bakker, voorzitter van V&VN, kreeg de eerste versie van de nieuwe richtlijn aangeboden van de voorzitter van het Partnership Stoppen met Roken. Dhr. Bakker ziet een rol in de behandeling van tabaksverslaving in alle zorgvelden maar benoemt de grootste winst in de 0de lijn. In deze sector worden ‘gezonde’ rokers geïdentificeerd en kan de opmaat naar stoppen met roken uitgestippeld worden.

Henk Bakker vertelde tevens dat V&VN voornemens is om via de V&VN Academie scholing rondom dit onderwerp op te zetten. In een kort nagesprek met dhr. Bakker is hem geadviseerd om voorafgaand een visie op roken en tabaksontmoediging voor de beroepsvereniging uiteen te zetten.

Linda Brandjes-Beentjes, verpleegkundig specialist, werkveld kinderlongziekten

Bron: www.venvnvs.nl

Inloggen