Geaccrediteerde nascholing
Menu

Adesso tu!

Door op 19-06-2018

Verpleegkundig specialisten zijn regelmatig betrokken bij het schrijven, herzien en becommentariëren van (multidisciplinaire) richtlijnen, kwaliteitsstandaarden, zorgstandaarden, generieke modules, consensusdocumenten en samenwerkingsafspraken, kortom: documenten waarin wordt beschreven wat ten aanzien van een bepaald thema goede zorg voor patiënten is en door wie die goede zorg kan of moet worden uitgevoerd. Op deze plaats wil ik u ditmaal meenemen in het ontwikkelproces en de diverse hindernissen die hierbij voorkomen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Kappert MSc, J.D.S.
Thema Van het bestuur
Publicatie 19 juni 2018
Editie Verpleegkundig Specialist - Jaargang 13 - editie 2 - Editie 2 | 2018