Geaccrediteerde nascholing
Menu

Advance care planning in de palliatieve fase

Door op 23-09-2021

Het Martini Ziekenhuis investeert in implementatie van advance care planning (ACP) om continuïteit en kwaliteit van zorg voor patiënten met palliatieve zorgbehoeften te optimaliseren. Er werd onderzocht wat ervaringen van patiënten en hun huisartsen zijn met ziekenhuisgeïnitieerde ACP. Hoewel patiënten tevreden zijn met de communicatie rondom ACP en de transmurale zorg, blijkt het ingevulde ACP-document voor de meeste patiënten niet van grote betekenis. Huisartsen waarderen een telefonische overdracht het meest en vinden een ACP-document een nuttige aanvulling. Het proces van ACP, met als doel persoonlijke wensen van de patiënt in de laatste levensfase tijdig te exploreren, wordt als nuttig ervaren. De mogelijkheden van het ingevulde ACPdocument lijken echter nog onvoldoende te worden benut. Ten tijde van de COVID-19-pandemie wordt landelijk toenemend gepleit voor ACP. Wat betekenen de uitkomsten van het onderzoek en de huidige aandacht voor ACP voor de praktijk van de verpleegkundig specialist?

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Veltman MSc, P.G.
Thema Kwaliteit van zorg
Publicatie 23 september 2021
Editie Verpleegkundig Specialist - Jaargang 16 - editie 4 - Editie 4 | 2021