Geaccrediteerde nascholing
Menu

Beoordeling bij euthanasievraag

Door op 01-06-2015

De rol van een verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg (GGZ) als klinisch behandelaar bij het zelfgekozen levenseinde is niet vastgelegd in een (verpleegkundige) richtlijn. Het verpleegkundig perspectief dat lijden als startpunt van verzorgen en verplegen beziet, geeft aanleiding tot de vraag welk argument de verpleegkundige discipline overtuigt dat euthanasie het ultimum remedium is. Een professioneel standpunt is nodig om te bepalen of de verpleegkundige beoordeling van een verzoek tot levensbeëindiging zich moet richten op ‘welbevinden’ in plaats van ‘lijden’.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren