Geaccrediteerde nascholing
Menu

Beroepsprofiel van de verpleegkundig specialist

Voert u uw beroep al in de volle breedte uit?

Op 31 januari 2019 werd het nieuwe beroepsprofiel van de verpleegkundig specialist gepresenteerd. Er zijn enkele redenen voor een nieuw beroepsprofiel. In de afgelopen jaren is er veel gewijzigd rondom de verpleegkundig specialist. Verpleegkundig specialisten hebben vanaf 1 september 2018 definitief een zelfstandige bevoegdheid voor het indiceren, uitvoeren en delegeren van een aantal voorbehouden handelingen. Bovendien vervult de verpleegkundig specialist steeds meer de rol van regievoerend behandelaar, ook wel regiebehandelaar genoemd en wordt het aantal specialismen teruggebracht van vijf naar twee: algemene gezondheids zorg (AGZ) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Het nieuwe beroepsprofiel vervangt het beroepsprofiel uit 2012. Aan het beroepsprofiel werd in 2018 gewerkt met verpleegkundig specialisten (individueel of via de netwerken). In dit artikel wordt een beknopte samenvatting van het beroepsprofiel gegeven. Wij nodigen u van harte uit om met dit beroepsprofiel in de hand het gesprek aan te gaan in uw vakgroep en uw instelling. Voert u uw beroep al in de volle breedte uit?

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren