Geaccrediteerde nascholing
Menu

Bespreken van seksualiteit en intimiteit

De taak van de verpleegkundig specialist?

 • 00Inleiding
 • 01Nut of noodzaak van aankaarten van seksualiteit/intimiteit
 • 02Fysiologie van de menselijke seksualiteit
 • 03Biopsychosociaal model
 • 04Biologische aspecten
 • 05Psychologische aspecten
 • 06Sociale aspecten
 • 07Culturele aspecten
 • 08De seksuologische anamnese
 • 09Hoe ver ga je?
 • 10Verwijzing

Samenvatting

Seksualiteit/intimiteit is binnen de gezondheidszorg een actueel thema. Uit verschillende onderzoeken, waaronder recent van V&VN onder meer dan 1500 verpleegkundigen en verzorgenden over intimiteit, blijkt dat 51% knelpunten ervaart om dit onderwerp bespreekbaar te maken. Richtlijnen of zorgstandaarden zijn er veelal niet binnen de specialismen of ze zijn verouderd. De verpleegkundig specialist heeft zicht op alle gezondheidsaspecten die bij de patiënt naast de ziekte kunnen spelen, en kan seksualiteit of intimiteit aankaarten, signaleren en zo nodig ondersteuning bieden of verwijzen. Om de vragen van patiënten rond seksuele problematiek goed te kunnen plaatsen, is het belangrijk om deze in een breder kader te zetten. Het biopsychosociaal model kan naast de seksuele anamnese aanvullend een hulpmiddel hiervoor zijn. Het is tevens belangrijk om de verwijsmogelijkheden naar huisarts, seksuoloog, psycholoog, seksuologisch consulent, uroloog, gynaecoloog, dermatoloog, relatietherapeut, bekkenbodemfysiotherapeut en maatschappelijk werker vooraf al goed geregeld te hebben.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • heeft u een eigen visie ontwikkeld over seksualiteit/ intimiteit;
 • herkent u signalen en/of de behoefte van de patiënt om te praten over seksualiteit/intimiteit;
 • heeft u kennis verworven over de invloed van ziekte, beperking en leeftijd op seksueel functioneren, seksuele relatie en seksuele identiteit, wisselwerking van seksualiteit en chronische aandoening, seksualiteit en ouderen, en andere culturen en achtergronden van patiënten;
 • bent u in staat om delen van de seksuologische anamnese te gebruiken om de klacht van de patiënt in kaart te brengen (doorvragen en uitvragen);
 • heeft u zicht op het verloop van de seksuele-responscyclus en kunt u een beschrijving geven van de fysiologie van de menselijke seksualiteit;
 • bent u zich bewust van de rol van de partner binnen het bespreken van seksualiteit/intimiteit;
 • bent u in staat om algemene tips te geven waardoor de patiënt zijn/haar beleving t.a.v. seksualiteit kan verbeteren, en zo nodig te verwijzen;
 • bent u zich bewust van het protocol of de richtlijn die gehanteerd wordt ten aanzien van het bespreken van seksualiteit binnen uw specialisme.