Geaccrediteerde nascholing
Menu

Biologische geneesmiddelen en biosimilars

 • 00Inleiding
 • 01Biologische geneesmiddelen versus synthetische middelen
 • 02Registratie-eisen
 • 03Bijwerkingen
 • 04Kosten
 • 05Aandachtspunten in de praktijk
 • 06Biosimilars
 • 07Voorbeeld: insuline glargine
 • 08Conclusie

Samenvatting

Met de komst van biologische geneesmiddelen is gerichte therapie voor ernstige en chronische aandoeningen mogelijk. De productie van deze middelen vindt plaats in levende organismen. Daardoor zijn kleine variaties mogelijk in de werkzame stof (microheterogeniteit). Microheterogeniteit mag de kwaliteit, effectiviteit en veiligheid van het eindproduct niet beïnvloeden. Aandachtspunten zijn het infectierisico, vaccineren, bewaarinstructies en reizen met biologische geneesmiddelen. Biosimilars zijn gelijkwaardige alternatieven voor biologische geneesmiddelen. Door hun komst is marktwerking en kostenbesparing mogelijk. Kostenbesparing is nodig om de relatief dure behandeling met biologische geneesmiddelen betaalbaar te houden. Nieuwe patiënten kunnen direct een biosimilar gebruiken. Bij bestaande gebruikers is omzetting onder voorwaarden mogelijk, waaronder adequate klinische monitoring en patiëntenvoorlichting. Anno mei 2019 is één biosimilar van insuline glargine in Nederland op de markt. Artsen schrijven dit middel slechts beperkt voor. Sommige zorgverzekeraars hebben deze biosimilar aangewezen als preferent middel. Een specifiek aandachtspunt bij deze biosimilar is een juiste instructie van het pensysteem.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dalfsen MSc, M. van
Nelissen-Vrancken, H.J.M.G.,
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 19 december 2019
Editie Verpleegkundig Specialist - Jaargang 14 - editie 4 - Editie 4 | 2019

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • weet u wat biologische geneesmiddelen en biosimilars zijn;
 • kent u de belangrijkste aandachtspunten bij gebruik van biologische geneesmiddelen;
 • kent u de belangrijkste aandachtspunten bij omzetten van biologische geneesmiddelen naar biosimilars en andersom;
 • kent u de belangrijkste aandachtspunten bij gebruik van biosimilar insuline glargine;
 • bent u in staat uit te leggen waarom biologische geneesmiddelen en biosimilars gelijkwaardig zijn.