Geaccrediteerde nascholing
Menu

Cannabinoïd-hyperemesissyndroom (CHS)

  • 00Casus: buikpijn, misselijkheid en braken
  • 01Cannabinoïd-hyperemesissyndroom (CHS)
  • 02Leerpunten

Samenvatting

Misselijkheid en braken bij buikpijn is een veel voorkomende reden voor presentatie op de Spoedeisende Hulp. Aan de hand van een casus wordt de structuur van het klinisch redeneren tot een diagnose gevolgd. Deze casus is een voorbeeld waarin de anamnese van essentieel belang is om vanuit de differentiële diagnose uiteindelijk de diagnose cannabinoïd-hyperemesis syndroom (CHS) te kunnen stellen, waarna een passende behandeling kan worden gegeven. Een brede klinische ervaring is hierbij van belang.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Huybrechts RN M ANP, B.P.M.
Bon M ANP, V.J.J.
Tulner MSc, H.L.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 18 juni 2019
Editie Verpleegkundig Specialist - Jaargang 14 - editie 2 - Editie 2 | 2019

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

  • kent u de differentiële diagnose van periodiek braken;
  • kent u de drie belangrijkste kenmerken van het cannabinoïd-hyperemesissyndroom;
  • hebt u inzicht in de behandeling van het cannabinoïd-hyperemesissyndroom.