Geaccrediteerde nascholing
Menu

Chronische medische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

De verpleegkundig specialist als behandelverantwoordelijke

Er is een groot tekort aan artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG’s) op de arbeidsmarkt. De inzet van basisartsen biedt slechts een gedeeltelijke oplossing: zij blijven vaak tijdelijk en specialiseren zich vervolgens elders. Dit leidt tot continuïteitsproblemen in de medische zorg bij mensen met een verstandelijke beperking. De inzet van de verpleegkundig specialist als behandelverantwoordelijke zou hiervoor een oplossing kunnen zijn. Daarnaast is vanuit de woongroepen behoefte aan verpleegkundige kennis en advisering. De medische problematiek van cliënten is vaak meervoudig complex en de agogisch geschoolde medewerkers zijn onvoldoende in staat om deze problematiek adequaat te
signaleren en om op de juiste wijze de medisch noodzakelijke zorg uit te voeren.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren