Geaccrediteerde nascholing
Menu

Compliance is zo slecht nog niet

als de omstandigheden het toelaten

Doel

Doelstelling van dit onderzoek is een antwoord te
geven op de vraag welke factoren van invloed zijn op
de compliance van adviezen, gegeven door de
Consultatief Psychiatrisch Verpleegkundige (CPV) aan
verpleegkundigen op somatische afdelingen binnen
de Gelre ziekenhuizen, locatie Apeldoorn.

Methode

Er is gekozen voor een kwalitatief onderzoek op basis
van de gefundeerde theoriebenadering.

Bevindingen

Compliance van adviezen wordt beïnvloed wordt door
diverse factoren. Deze factoren kunnen worden
onderverdeeld in vijf hoofdthema’s: de consultatieve
psychiatrie, de patiënt, de verpleegkundige, de
afdelingsdynamiek en de communicatie. Korte lijnen,
zichtbaarheid, snelle inzet en transparantie in de
Consultatieve Psychiatrie (CP) dragen bij aan de
compliance. Onduidelijkheid over verantwoordelijkheden
kan deze juist belemmeren. Voorlichting over
ziektebeeld en -gedrag, gekoppeld aan omgangsadviezen,
helpen de compliance te bevorderen. Verpleegkundigen
hebben onvoldoende kennis en ervaring
met psychiatrische en/of gedragsproblemen. In
combinatie met eventuele weerstand en de attitude
van verpleegkundigen is dit van invloed op de mate
waarin adviezen nageleefd worden, als ook de door
hen ervaren last. Korte en eenduidige adviezen die
praktisch aansluiten op de werkstructuur dragen in
belangrijke mate bij aan opvolging van de adviezen.
Consultatie en liaisoncontacten, follow-up en het in
korte richtlijnen beschrijven van omgangsadviezen
dragen verder bij.

Conclusie

De compliance lijkt in belangrijke mate bepaald te
worden door de afdelingsdynamiek en factoren bij de
verpleegkundigen. Deze factoren kunnen deels
beïnvloed worden door de CP. Consultatie en liaisoncontacten
kunnen de onvoldoende kennis en vaardigheden
van verpleegkundigen met betrekking tot
psychiatrische en gedragsproblematiek verminderen
en de weerstand mogelijk verlagen. Investeren in
scholing over psychiatrische comorbiditeit, gedrag en
omgangsvormen, kunnen wellicht de compliance
verbeteren.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren