Geaccrediteerde nascholing
Menu

Constitutioneel eczeem bij kinderen

Pathofysiologie, diagnostiek en behandeling

 • 00Inleiding
 • 01Pathofysiologie
 • 02Klinisch beeld
 • 03Comorbiditeit: astma en rinitis
 • 04Differentiaaldiagnose
 • 05Diagnostiek
 • 06Psychosociale problematiek
 • 07Klinische scoring
 • 08Behandeling

Samenvatting

Constitutioneel eczeem (CE) is een inflammatoire huidziekte op de kinderleeftijd. De prevalentie van CE bij kinderen in Westerse landen wordt geschat op 15-20%. Vele factoren spelen een rol bij het ontstaan van CE, zoals genetische, immunologische en omgevingsfactoren. CE wordt gekenmerkt door jeuk en huidafwijkingen, met een voorkeur voor de lichaamsplooien. Het betreft vaak een onscherp begrensde roodheid (erytheem) met oedeem en vesikels in het acute stadium. In de chronische fase wordt een verdikking van de huid (lichenificatie) gezien. Het klinisch beeld bij CE is vaak duidelijk te herkennen, maar moet worden onderscheiden van andere vormen van eczeem en van scabiës en psoriasis.

CE wordt niet veroorzaakt door een specifieke allergie. Allergologisch onderzoek bij kinderen met CE heeft dan ook geen directe therapeutische consequenties voor het eczeem zelf. Het kan eventueelwel zinvol zijn bij een verdenking op de aanwezigheid van atopische co-morbiditeit zoals allergisch astma of allergische rhinoconjunctivitis.
De behandeling van CE bestaat uit emollientia en lokale corticosteroïden of topicale immunomodulatoren met goede verpleegkundige instructies en begeleiding. In ernstige gevallen kan behandeling met orale immunosuppressiva worden overwogen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • kent u het klinisch beeld van constitutioneel eczeem
 • kent u de pathofysiologie van constitutioneel eczeem
 • kent u de waarde van de verschillende diagnostische opties
 • kunt u omschrijven waarom het scoren van de ernst van het eczeem belangrijk is
 • kunt u een kind met constitutioneel eczeem op de juiste manier  behandelen