Geaccrediteerde nascholing
Menu

De behandeling van obstipatie in het verpleeghuis

Door op 26-03-2024
 • 00Inleiding
 • 01
  Werkingsmechanisme van de darm
 • 02Opioïden en anticholinergica: waarom veroorzaken ze obstipatie?
 • 03Diagnostiek
 • 04
  Werkingsmechanisme van laxantia
 • 05
  Welk laxans te kiezen?
 • 06
  Welk laxans te kiezen in de palliatieve fase?
 • 07Welk laxans te kiezen bij OIC?
 • 08
  Fecale impactie in de palliatieve fase: wat te doen?
 • 09
  Laxantia in de stervensfase
 • 10 
 • 11
  Afsluiting

Samenvatting

Obstipatie is een probleem dat in verpleeghuizen frequent voorkomt. Dit komt doordat veelvoorkomende aandoeningen zoals dementie, hartfalen, COPD en nierfalen in de palliatieve fase vaak gepaard gaan met obstipatie. Naast aandoeningen kan ook het gebruik van medicatie leiden tot obstipatie. Opioïden zijn in dit opzicht een relevante groep van geneesmiddelen. De behandeling van obstipatie bij patiënten in het verpleeghuis bestaat naast niet-medicamenteuze adviezen voor een belangrijk deel uit medicamenteuze behandeling. Begrip van de werking van de darm en de werkingsmechanismen van laxantia helpt de verpleegkundig specialist werkzaam in het verpleeghuis rationele keuzes te maken bij het starten van de medicamenteuze behandeling van obstipatie. Dit nascholingsartikel geeft je als verpleegkundig specialist handvatten voor de behandeling van obstipatie bij patiënten in het verpleeghuis en gaat daarbij in op bijzondere situaties, zoals opioïd-geïnduceerde obstipatie en obstipatie in de palliatieve en stervensfase.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Geels, P.J.E.M.
Polat, H.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 26 maart 2024
Editie Verpleegkundig Specialist - Jaargang 19 - editie 1 - Editie 1| 2024

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • ken je de fysiologie van het maag-darmstelsel in relatie tot obstipatie;
 • begrijp je de achtergrond van opioïd-geïnduceerde obstipatie;
 • kun je de diagnose obstipatie stellen en de juiste vervolgstappen zetten;
 • kun je van laxantia de werkingsmechanismen beschrijven;
 • kun je rationele keuzes maken bij het voorschrijven van laxantia;
 • weet je welke plaats peripherally acting mu-opioid receptor antagonists (PAMORA’s) hebben bij de behandeling van opioïd-geïnduceerde obstipatie.