Geaccrediteerde nascholing
Menu

De trouwe oudere?

Een onderzoek naar het geven van extra informatie over medicatie in relatie tot therapietrouw van thuiswonende kwetsbare ouderen met polyfarmacie

Naarmate men ouder wordt neemt de kans op één of meerdere chronische ziekten, en daarmee de kwetsbaarheid, toe. Dit gaat vaak gepaard met langdurig gebruik van medicatie en hieraan gerelateerd een grotere kans op medicatiefouten en therapieontrouw. In dit artikel wordt gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (RCT) beschreven, waarin is nagegaan of het geven van extra informatie over medicatie een positieve invloed heeft op de therapietrouw van thuiswonende kwetsbare ouderen met polyfarmacie. Door middel van een casus wordt een praktijksituatie in beeld gebracht waarbij sprake is van therapieontrouw bij een kwetsbare oudere. Tot slot wordt ingegaan op de rol van de verpleegkundig specialist bij therapietrouw bij deze groep patiënten.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren