Geaccrediteerde nascholing
Menu

De verbindende schakel in de chirurgische behandeling van het pancreaskopcarcinoom

Op de polikliniek hepato-, pancreato-, biliaire (HPB-)chirurgie van het UMCG worden patiënten door de chirurg voorgelicht en geïnformeerd over de diagnose en behandeling van het pancreaskopcarcinoom. Dit gesprek is zowel een slechtnieuwsgesprek als een gesprek over de behandeling van het pancreaskopcarcinoom. Patiënten ervaren op het moment van het gesprek hoge mentale stress waardoor ze niet alle informatie kunnen onthouden en/of bevatten. In het kader van de MANP-opleiding (Hanzehogeschool Groningen, cohort 2017-2019) deed ik onderzoek naar informatievoorziening, communicatie en besluitvorming tussen chirurg, patiënt en familie. Naar aanleiding van de uitkomst van dit onderzoek heeft de verpleegkundig specialist een tweede gesprek met de patiënt en familie. Doordat de verpleegkundig specialist de rol heeft van coach, expert, belangenbehartiger en organisator van zorg kan deze een positieve impact op het welbevinden van de patiënt hebben.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren