Geaccrediteerde nascholing
Menu

De verpleegkundig specialist als Wzd-functionaris in het verpleeghuis

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten van mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) of een verstandelijke beperking bij onvrijwillige zorg. De wet is sinds 2020 van kracht en daarmee is de rol van Wzd-functionaris relatief nieuw. De Wzd-functionaris heeft in het kader van de Wzd de taak toe te zien op de inzet van de minst ingrijpende vorm van onvrijwillige zorg. Deze functie is volgens de wet voorbehouden aan een ter zake kundige arts, een gezondheidszorgpsycholoog of orthopedagoog-generalist, maar niet aan een verpleegkundig specialist (VS). In een pilot wordt de VS experimenteel ingezet als Wzdfunctionaris in een mandaatconstructie, binnen drie verpleeghuizen in Nederland. In dit artikel worden de bevindingen gepresenteerd van het evaluatieve onderzoek naar de inzet van de VS als Wzd-functionaris.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren