Geaccrediteerde nascholing
Menu

De verpleegkundig specialist GGZ als regiebehandelaar

Een nationale online survey

De verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg (VS-GGZ) kan sinds januari 2016 de rol van regiebehandelaar invullen. Dit is formeel bekrachtigd in het Model-Kwaliteitsstatuut ggz. Dit model is richtinggevend voor ggz-instellingen om een eigen kwaliteitsstatuut vorm te geven. In het kwaliteitsstatuut maakt de instelling inzichtelijk hoe de kwaliteit en doelmatigheid van de zorgverlening vorm krijgen. Hierin staat ook genoemd welke disciplines regiebehandelaar kunnen zijn. De rol van regiebehandelaar is vrij recent geïntroduceerd en professionals zoeken nog naar de optimale invulling van deze rol. Het kwaliteitsstatuut is daarin richtinggevend, maar laat ook ruimte voor professionals om de rol van regiebehandelaar vorm te geven in de lokale praktijk. Deze nationale online survey had als doel inzicht te krijgen in de setting en wijze waarop de VS-GGZ de rol van regiebehandelaar invult in de praktijk, en welke factoren het meest van invloed waren op de invulling van de rol van regie behandelaar.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren