Geaccrediteerde nascholing
Menu

Demoralisatie bij patiënten met dubbele diagnose

Een casusbeschrijving

Jim is een 49-jarige man die vanaf zijn 19e jaar een verslavings probleem heeft (cannabis, speed, cocaïne, heroïne, alcohol en tabak). Op 23-jarige leeftijd werd schizofrenie bij hem gediagnosticeerd. Het drugsgebruik luxeert paranoïde psychotische klachten, wat leidt tot agressief gedrag. Vanwege de ernstige psychiatrische stoornis, het chronisch middelengebruik en onvoldoende resultaat van behandeling en zorg wordt Jim opgenomen op een afdeling duurzaam verblijf in een kliniek voor dubbele diagnose. Het doel is integrale behandeling, resocialisatie en toeleiding naar zijn woonvoorziening.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren