Geaccrediteerde nascholing
Menu

E-health en autisme: een goede klik?

Ervaringen van patiënten

Door op 27-03-2020

Een autismespectrumstoornis (ASS) is een levenslang aanwezige neurobiologische ontwikkelingsstoornis die gekenmerkt wordt door kwalitatieve beperkingen in sociale interacties, communicatie en verbeelding (APA, 2000). De prevalentie van een ASS bij kinderen en volwassenen wordt geschat op 1%. Om tot de diagnose ASS te komen, worden gegevens geïnventariseerd met behulp van een psychiatrisch onderzoek, een klachteninventarisatie vanuit het perspectief van de patiënt en betrokkenen, een ontwikkelingsanamnese én een inventarisatie van de zorgbehoeften. Wanneer de diagnose ASS is gesteld, is het bieden van psycho-educatie de interventie van eerste keus. Psychoeducatie is een methodiek in de hulpverlening voor mensen met een langdurige beperking, maar is deze ook geschikt voor patiënten met een ASS? In dit artikel worden de voor- en nadelen van psychoeducatie bij patiënten met een ASS besproken.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Wijk MSc, W.M. van
Verwey, R.
Thema Communicatie
Publicatie 27 maart 2020
Editie Verpleegkundig Specialist - Jaargang 15 - editie 1 - Editie 1 | 2020