Geaccrediteerde nascholing
Menu

Eczeemspreekuur

Effect van intensieve educatie op de kwaliteit van leven en de ernst van constitutioneel eczeem bij patiënten in de huisartspraktijk

Het ingewikkelde behandelschema van constitutioneel eczeem, kennistekort bij patiënten over de behandeling, leefstijladviezen en angst voor hormoonbehandeling kunnen intentioneel of niet intentioneel leiden tot therapieontrouw. (On)bewuste therapietrouw hangt vaak samen met ervaren van ernst van het constitutioneel eceem en de beleefde invloed hiervan op kwaliteit van leven van patiënten. Met een kwantitatief onderzoek is het effect bekeken van intensieve educatie door een verpleegkundig specialist in de huisartspraktijk op ernst van eczeem en kwaliteit van leven bij patiënten met constitutioneel eczeem.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren