Geaccrediteerde nascholing
Menu

Een betere leeromgeving voor de VS

RSV voert ontwikkelingsgericht toezicht in

Door op 14-07-2022

Tijdens de COVID-19-periode was er aanleiding en gelegenheid voor de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) om een nieuwe manier van toezichthouden te ontwikkelen. In de nieuwe werkwijze staat de kwaliteitscyclus, die elke praktijkinstelling zelf inricht rondom het MANP-praktijkonderwijs, centraal. Er is een landelijk kwaliteitskader tot stand gekomen dat dient als leidraad voor de inrichting van die kwaliteitscyclus. Bij een praktijkvisitatie ligt de nadruk, naast een aantal basisvereisten uit het Algemeen Besluit1 , op de bewijsvoering die de praktijkinstelling zélf kiest om haar ontwikkeling op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau aan te tonen binnen vijf kwaliteitsdomeinen. Het kwaliteitskader vormt de basis van een samenhangende methodiek met verschillende instrumenten voor praktijkinstellingen, opleidingsinstellingen en de RSV, met als doel het ‘beroepswaardig’ opleiden van verpleegkundigen tot verpleegkundig specialisten te versterken.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren