Geaccrediteerde nascholing
Menu

Een Online Community in de eerste lijn

Door op 19-12-2019

Om de positie van de verpleegkundig specialist (VS) in de eerste lijn te concretiseren, is er behoefte aan een grotere mate van onderlinge samenwerking. Om dit te kunnen bewerkstelligen, heeft het netwerk VS eerste lijn een eigen online community opgezet. De ontwikkeling van deze implementatie is op systematische wijze gecoördineerd door een vast kernteam. Dit kernteam heeft in samenspraak met de leden bepaald aan welke wensen en verwachtingen deze community moest voldoen. Dit is vertaald naar een duidelijke missie, visie en strategie welke leidend zijn voor de verdere ontwikkeling van de online community. De community is nu sinds een jaar online en blijft groeien en ontwikkelen. De kracht van de community is dat deze voor en door leden online wordt vormgegeven.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Delahaije M ANP, A.
Thema Organisatie
Publicatie 19 december 2019
Editie Verpleegkundig Specialist - Jaargang 14 - editie 4 - Editie 4 | 2019