Geaccrediteerde nascholing
Menu

Een prehospitale reanimatie van een bijzondere patiënt

Door op 16-06-2017
  • 00 Achtergrond
  • 01OHCA bij zwangeren
  • 02Left lateral tilt position
  • 03Beïnvloeding van de verandering in fysiologie
  • 04Perimortem sectio caesarea

Samenvatting

De incidentie van een hartstilstand tijdens de zwangerschap is in Nederland ongeveer zes keer per jaar. Zwangerschapsgerelateerde oorzaken van hartstilstand zijn o.a. pre-eclampsie, trombose of een vruchtwaterembolie. Efficiënte thoraxcompressies en vroegtijdige defibrillatie liggen aan de basis van iedere succesvolle prehospitale reanimatie, waarbij professionele hulpverleners en lekenhulpverleners een rol spelen in de directe behandeling. Reanimatie van een zwangere wordt bemoeilijkt door fysiologische en anatomische veranderingen zoals compressie van de v.cava inferior in rugligging door de uterus, verhoogd zuurstofgebruik en een bemoeilijkte beademing. Vanaf 20 weken amenorroe (fundus op navelhoogte) kan een ‘left lateral tilt’-positie gebruikt worden om compressie van de v.cava op te heffen. Bij een niet-succesvolle reanimatie moet niet geaarzeld worden om binnen 5 minuten na de hartstilstand een perimortem sectio caesarea uit te voeren, maar dit is prehospitaal bijna niet te doen.
Het verzorgingsgebied van de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV Brabant MWN) is een van de grootste onder de ambulancediensten van Nederland. Ongeveer 1,8 miljoen inwoners kunnen rekenen op 500 zorgprofessionals die in een 24-uursrooster met ambulances klaarstaan om bij een noodgeval hulp te verlenen. Zoals uit de volgende casus blijkt kan een oproep een diepe impact hebben.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Vliet MSc, R. van
Verhalle MSc, R.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 16 juni 2017
Editie Verpleegkundig Specialist - Jaargang 12 - editie 2 - Editie 2 | 2017

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel

  • weet u welke stappen er worden genomen bij een prehospitale reanimatie
  • weet u welke fysiologische veranderingen bij zwangeren een reanimatie kunnen beïnvloeden
  • weet u met welk medisch ingrijpen moeder en kind de beste overlevingskans hebben