Geaccrediteerde nascholing
Menu

Ervaringen van ouders omtrent oudergesprekken op de Neonatale Intensive Care Unit

Door op 11-01-2022

Een opname van een pasgeborene op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) gaat gepaard met stress, verdriet en gevoelens van onmacht bij ouders.1 De NICU van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is één van de tien centra in Nederland waar prematuren en à terme neonaten met een dreigende of aanwezige stoornis van een of meerdere vitale functies worden opgenomen. Tijdens zo’n opname worden ten minste één keer per week oudergesprekken gevoerd door de arts assistent, verpleegkundig specialist of de medisch specialist. Goede begeleiding en communicatie zorgt voor stressreductie bij ouders, maar hoe ervaren ouders op de NICU deze gesprekken? Voelen zij zich gehoord en krijgen zij informatie op de juiste passende wijze?

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Lange, M.W. de
Thema Kwaliteit van zorg
Publicatie 11 januari 2022
Editie Verpleegkundig Specialist - Jaargang 17 - editie 1 - Editie 1 | 2022