Geaccrediteerde nascholing
Menu

Farmacologische en -therapeutische verschillen tussen mannen en vrouwen

Door op 28-12-2023
 • 00Inleiding
 • 01
  Gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen
 • 02
  Geneesmiddelenonderzoek en vrouwen
 • 03
  Sekseverschillen en farmacologie
 • 04
  Sekseverschillen en bijwerkingen
 • 05
  Overige factoren

Samenvatting

Mannen en vrouwen verschillen biologisch van elkaar; en dat is meer dan alleen op gynaecologisch en andrologisch vlak. Dit verklaart ook het verschil in prevalentie, symptomatologie van aandoeningen en de respons op (farmaco)therapie tussen mannen en vrouwen. Vrouwen zijn onder andere gemiddeld kleiner, hebben een hoger vetpercentage en hebben een andere nierfunctie en levermetabolisme dan mannen. Het is aannemelijk dat deze verschillen leiden tot een verschil in respons op medicatie: zowel effect als bijwerkingen. In de richtlijnen wordt hiermee weinig rekening gehouden. Dit hangt samen met een kennishiaat op het gebied van seksespecifieke farmacotherapie (en het vrouwenlichaam op zichzelf). Een deel hiervan is het gevolg van het gegeven dat tot begin jaren 90 vrouwen in de vruchtbare leeftijd werden geëxcludeerd uit klinisch geneesmiddelenonderzoek. Enerzijds vanwege bescherming van het ongeboren kind en anderzijds vanwege de hormonale cyclus van de vrouw. Tegenwoordig zijn vrouwen vertegenwoordigd in geneesmiddelenonderzoek, maar is het aandeel vrouwen niet altijd representatief voor de ziekteprevalentie. Ook worden bij de dataverwerking niet altijd seksespecifieke analyses verricht/gepubliceerd naar het verschil in respons en bijwerkingen. Seksespecifieke doseeradviezen zijn er beperkt. Daarom is het van belang kennis te hebben van de farmacologische sekseverschillen en zich ervan bewust te zijn dat vrouwen op een andere manier kunnen reageren op een standaarddosering dan mannen. Het rekening houden met sekse (en gender) dient een groter doel: gepersonaliseerde zorg.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Abadier, M.
Visser, L.E.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 28 december 2023
Editie Verpleegkundig Specialist - Jaargang 18 - editie 4 - Editie 4 | 2023

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • heb je inzicht gekregen dat er gezondheidsverschillen bestaan tussen mannen en vrouwen;
 • weet je waarom er relatief gezien minder bekend is over de invloed van medicatie op het vrouwenlichaam;
 • weet je waarom rekening houden met geslacht nodig is om gepersonaliseerde zorg te kunnen leveren;
 • ben je in staat om de farmacologische verschillen tussen mannen en vrouwen te beschrijven;
 • begrijp je dat vrouwen anders op een geneesmiddel kunnen reageren en heb je handreikingen om hiermee om te gaan in de praktijk.