Geaccrediteerde nascholing
Menu

'Film jezelf'

Ontwikkeling van een zelfmanagementinterventie binnen de ggz

Door op 02-09-2020

Bipolaire stoornissen zijn recidiverende stemmingsstoornissen, waarbij depressieve, manische, hypomanische en gemengde episodes optreden, afgewisseld met symptoomvrije periodes.1 Farmacotherapie, psycho-educatie en bevorderen van zelfmanagement vormen de hoekstenen van de behandeling. De behandeling heeft een wisselende intensiteit en vindt bij voorkeur ambulant plaats. Bij het optreden van een acute manische episode is soms een klinische opname geïndiceerd om gevaar voor de patiënt of diens omgeving af te wenden. Als een patiënt tijdens een manische episode wordt opgenomen, kan er soms verschillend gekeken worden naar het herstel. Hulpverleners op de acute opnameafdeling zien herstel als afname van symptomen, terwijl naasten de toestand van de patiënt vergelijken met die in de euthyme fase. Om dit verschil te overbruggen en een gezamenlijk beeld te vormen over de toestand van de patiënt is in 2016 de filminterventie ontwikkeld.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Bendegem, M.A. van
Goossens, P.J.J.
Thema Innovatie
Publicatie 2 september 2020
Editie Verpleegkundig Specialist - Jaargang 15 - editie 3 - Editie 3 | 2020