Geaccrediteerde nascholing
Menu

Geriatrische oncologie

Het bepalen van de mate van kwetsbaarheid van geriatrische oncologiepatiënten voorafgaand aan het oncologisch behandelbesluit

Bij oudere oncologiepatiënten in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) wordt de mate van kwetsbaarheid niet structureel meegenomen in het behandelbeleid. Screening door middel van de G8 (acht vragen over voedselinname, gewicht, mobiliteit, depressie of dementie, BMI, medicatiegebruik, waardering van eigen gezondheid ten opzichte van leeftijdsgenoten en leeftijd) is mogelijk een snelle en objectieve manier om potentieel kwetsbare patiënten door te verwijzen voor een Comprehensive Geriatric Assessment (CGA). In het AVL werd bij 50 gastro-enterologische oncologiepatiënten (≥ 70 jaar) de G8 afgenomen en werd het aantal CGA afnames gemeten.
Het aantal CGA-afnames was significant hoger in de interventiegroep dan in de controlegroep. Bij 13% van alle patiënten werd de oncologische behandeling aangepast en bij 96% werden geriatrische interventies ingezet. Deze studie wijst uit dat de G8 meer potentieel kwetsbare patiënten identificeert dan het klinisch inzicht van de professional.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren