Geaccrediteerde nascholing
Menu

Geschikt / Ongeschikt

De MDQ-NL als screeningsinstrument voor bipolaire stoornissen in de basis-GGZ

Tussen het optreden van eerste stemmingsverschijnselen en het stellen van de diagnose bipolaire stoornis zit gemiddeld tien jaar. Door introductie van dek lachtgerichte generalistische basis-GGZ (BGGZ) kan deze situatie verslechteren, maar een bruikbaar screeningsinstrument kan de vroege herkenning en behandeling van bipolaire stoornissen in de BGGZ-populatie verbeteren.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren