Geaccrediteerde nascholing
Menu

Grip op probleemgedrag

Door op 07-09-2021

Probleemgedrag is veelvoorkomend bij psychogeriatrische zorgvragers. In dit onderzoek is de prevalentie van probleemgedrag bij psychogeriatrische zorgvragers van 70 jaar en ouder in een woon- en zorgcentrum onderzocht. Ook is gekeken naar beïnvloedende factoren op het ontstaan van probleemgedrag. De Neuropsychiatrische Vragenlijst (NPI-NH) werd eenmalig mondeling afgenomen bij zorgverleners. In totaal namen 27 psychogeriatrische zorgvragers deel aan het onderzoek. Bij 23 (85,2%) kwam probleemgedrag voor in de maand voorafgaand aan het onderzoek. Angst en prikkelbaar gedrag kwamen het vaakst voor. Verder bleek dat bij psychogeriatrische zorgvragers die ingesteld waren op psychofarmaca, probleemgedrag significant vaker voorkwam (p=0,028). Studies bevestigen de minimale invloed van psychofarmaca op probleemgedrag. Uitgebreider en grootschaliger onderzoek is nodig om meer inzicht te krijgen in de prevalentie van probleemgedrag en beïnvloedende factoren.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren