Geaccrediteerde nascholing
Menu

Hebt u alles onthouden?

Onderzoek naar de nieuwe informatiefolder voor patiënten met een enkeldistorsie na ontslag van de SEH

Door op 18-06-2019

In 2016 werden in Nederland 8.300 mensen voor een enkeldistorsie behandeld op de Spoedeisende Hulp (SEH) van een ziekenhuis. Op de SEH van OLVG Amsterdam is gesignaleerd dat er praktijkvariatie is in de voorlichting over ontslagadviezen bij patiënten met een enkeldistorsie. Deze voorlichting vindt vooral mondeling plaats, maar uit de literatuur blijkt dat patiënten medische informatie onvoldoende en inaccuraat onthouden. Daarnaast is bekend dat patiënten zich voornamelijk richten op diagnosegerelateerde informatie: hebben ze een enkelfractuur of niet? Als dan blijkt dat de enkel niet is gebroken maar dat het om een enkeldistorsie gaat, onthouden ze slechter de informatie over instructies voor de behandeling. Op de SEH is er geen schriftelijke informatie over ontslagadviezen en leefregels bij enkeldistorsies. Dit was de aanleiding om de nieuwe patiëntenfolder ‘Enkel verzwikt’ te ontwikkelen als aanvulling op de mondelinge informatie. In het kader van de opleiding tot verpleegkundig specialist is de nieuwe folder getoetst bij de doelgroep op de SEH.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Schuitenmaker M ANP, J.
Thema Casuïstiek
Publicatie 18 juni 2019
Editie Verpleegkundig Specialist - Jaargang 14 - editie 2 - Editie 2 | 2019