Geaccrediteerde nascholing
Menu

Herregistratie … hoe het kan gaan

Door op 01-03-2016

Vijf jaar na registratie in het Verpleegkundig
Specialisten Register moet je als
verpleegkundig specialist een verzoek
tot herregistratie indienen. Daarbij
moet worden voldaan aan de eisen voor
herregistratie. Zeker voor verpleegkundig
specialisten die al eerder zijn afgestudeerd,
is dat soms niet eenvoudig, zo leert het
verhaal van Marion den Breejen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren