Geaccrediteerde nascholing
Menu

Het 4D-model

Ervaringen van huisartsen en frequente bezoekers met een nieuw communicatie- en analysemodel in een eerstelijnsgezondheidscentrum

Gezondheidscentrum Gein, gevestigd in een achterstandswijk in Amsterdam-Zuidoost, heeft binnen de praktijk van bijna 10.000 patiënten relatief veel inwoners met een lage sociaal-economische status, In deze wijk woont een groot aantal mensen met een niet-westerse afkomst die de Nederlandse taal niet goed beheersen. Een medicijnbijsluiter is daardoor al moeilijk te begrijpen, evenals de vaak complexe informatie van de belastingdienst, uitkerende instanties, woningcorporaties en zorginstellingen. Dit heeft tot gevolg dat mensen slecht geïnformeerd zijn en eerder in de problemen kunnen komen. Frequente bezoekers (FBs) zijn patiënten die acht of meer keer per jaar de huisartsenpraktijk bezoeken voor een consult dat niet onder chronische zorg valt. Tijdens de probleemanalyse, gedaan door de verpleegkundig specialist in opleiding (VioS), blijkt dat deze patiëntengroep een lage zelfredzaamheid heeft en een gering vermogen om zelf de regie te voeren over het eigen leven of de eigen gezondheid. Hierdoor bezoeken zij frequenter de huisartsen, waardoor de druk op de spreekuren wordt verhoogd.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren