Geaccrediteerde nascholing
Menu

Het gevaar van spoedeisende zorg buiten de reguliere behandelkamers

De laatste twintig jaar wordt het wereldwijd steeds
drukker op spoedeisende hulpafdelingen (SEH). Als
er sprake is van overmatige drukte (overcrowding)
op de SEH worden de patiënten soms behandeld op
de gang in plaats van in behandelkamers. Het
verplegen en behandelen van patiënten in de
SEH-gang kan leiden tot verhoogde morbiditeit en
mortaliteit bij patiënten, en tot ontevredenheid bij
zowel patiënten als personeel. Beschreven gevolgen
zijn onder andere het niet tijdig onderkennen van
ademhalingsproblemen of ritmestoornissen,
vertraging bij tijdsgevoelige procedures en bloedafname,
vertraging bij het toedienen van medicatie,
overmatige of onbehandelde pijnklachten, een
langere verblijfsduur op de SEH, verhoogde morbiditeit
en blootstelling aan traumatische psychologische
gebeurtenissen omdat de patiënten geconfronteerd
kunnen worden met zwaargewonde of ernstig
zieke patiënten. Ondanks dat er veel gepubliceerd is
over overmatige drukte op de SEH verschijnen er pas
sinds kort ook studies die zich expliciet richten op
het verplegen en behandelen van patiënten op de
SEH-gang. Dit overzichtsartikel vat de huidige
problemen en oplossingen samen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren