Geaccrediteerde nascholing
Menu

'Het goede voorbeeld' is normaal

Door op 18-06-2019

Ditmaal wil ik op deze bestuurspagina meer informatie geven over enkele rapporten over taakherschikking die recent zijn uitgebracht, en wat de beroepsgroep en de beroepsvereniging met deze resultaten kunnen doen.
In februari van dit jaar brachten Kleven et al. het rapport ‘De financiële eff ecten van taakherschikking’ uit. Minister Bruins voor Medische Zorg gaf aan dat hij de resultaten van het onderzoek zag als een bevestiging van het beleid om door te gaan met het stimuleren van taakherschikking in de zorg. In maart van dit jaar volgde de Monitor Taakherschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze monitor kwam tot stand op verzoek van oud-minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn & Sport, om de effecten van de wijziging in de NZa-beleidsregels in kaart te brengen. Het gaat hier met name om registratie- en declaratierechten op grond van de Beleidsregel Prestati es en tarieven medisch-specialistische zorg* die vanaf 1 januari 2015 aan verpleegkundig specialisten zijn toegekend. Een belangrijke wijziging is dat verpleegkundig specialisten de poortfunctie kunnen uitvoeren. Op basis hiervan kunnen zij een zorgtraject voor medisch-specialistische zorg starten. Zoals u in het vierde nummer van Dé Verpleegkundig Specialist van 2018 heeft kunnen lezen, kunnen verpleegkundig specialisten met ingang van 1 januari 2019 ook intercollegiale consulten en medebehandeling registreren en declareren.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Kappert MSc, J.D.S.
Thema Van het bestuur
Publicatie 18 juni 2019
Editie Verpleegkundig Specialist - Jaargang 14 - editie 2 - Editie 2 | 2019