Geaccrediteerde nascholing
Menu

IMPACT van een verpleegkundig specialist op de ambulancezorg

In het domein van de ambulancezorg zijn master-opgeleide professionals niet of bijna niet zichtbaar. Deze verpleegkundig specialisten moeten zich houden aan landelijke wetgeving en afspraken, waardoor het volledig gebruikmaken van hun zelfstandige bevoegdheid beperkt wordt. Een master-opgeleide in de ambulancezorg zou zeer effectief zijn, maar dat is nog niet verder onderzocht. Een ambulancedienst in Brabant start nu met een formele pilot van twee jaar waarin verpleegkundig specialisten zich buiten de huidige paden van de ambulancezorg begeven. Zij koppelt deze pilot aan een onderzoek dat naar verwachting input zal leveren voor andere ambulancediensten in Nederland.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren