Geaccrediteerde nascholing
Menu

Implementatie duodenumvoedingssonde Cortrak

Duodenumvoedingssonde-plaatsing kan met minder personeel en tijdbesparend door nieuwe methode en inzet van de verpleegkundig specialist

Door op 01-03-2023

Binnen het Leids Universitair Medisch Centrum worden op jaarbasis circa 252 plaatsingen van een duodenumvoedingssonde bij patiënten met een verminderde intake gezien. Deze patiënten hebben vaak een duodenumvoedingssonde nodig voor de volgende indicaties: maagontledigingsstoornissen, postoperatief beleid, aspiratie, slechte voedingstoestand, pancreatitis, medicatietoediening, kunstmatige beademing of een fecestransplantatie. In het kader van de opleiding tot verpleegkundig specialist aan de Hogeschool Leiden heeft de onderzoeker het zorgproces van de duodenumvoedingssonde-plaatsing onderzocht in de spoedsetting. Dit betreft een communicatief en multidisciplinair uitdagend zorgproces met veel betrokkenen, wat hierdoor als tijdrovend wordt ervaren voor de aanvrager en de patiënt. Als er een spoedaanvraag binnenkomt voor plaatsing van een duodenumvoedingssonde kan de wachttijd oplopen, doordat procedures met een urgentere indicatie voorrang hebben op het plaatsen van een voedingssonde. Procedures met een urgentere indicatie betreffen bloedingen of obstructies in het maag-darmkanaal. In dit artikel wordt de procesverbetering van de plaatsing van de duodenumvoedingssonde beschreven.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren