Geaccrediteerde nascholing
Menu

Infectiepreventie bij de (toekomstig) immuungecompromitteerde patiënt

  • 00Inleiding
  • 01Casusbespreking
  • 02Infectierisico ten gevolge van onderliggende ziekte en/of de behandeling
  • 03Vaccinaties
  • 04Chronische infecties
  • 05Beschouwing

Samenvatting

Steeds meer patiënten gebruiken immunosuppressieve medicatie. Hierdoor worden ze vatbaarder voor infectieziekten en sommige chronische infecties kunnen activeren. Daarom moet voor start van afweeronderdrukkende medicatie een inventarisatie worden gemaakt of de patiënt nog aanvullende vaccinaties nodig heeft en of er risico’s zijn op chronische infectieziekten. In dit artikel wordt door middel van een checklist een overzicht gegeven van de plek van pneumokokken-, varicella-, mazelen- en reizigersvaccinaties. Tevens wordt beschreven wanneer en hoe te screenen op chronische infecties zoals hepatitis B, tuberculose en strongyloidiasis.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Reutelingsperger, T.M.H.
Hassing, R.J.
Thema Kwaliteit van zorg
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 26 maart 2022
Editie Verpleegkundig Specialist - Jaargang 17 - editie 2 - Editie 2 | 2022

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

  • weet je waarom het belangrijk is om te vaccineren voor start van immuunsuppressieve medicatie;
  • weet je waarom het belangrijk is om te screenen op chronische infectieziekten;
  • weet je welke infecties kunnen reactiveren bij verminderde afweer;
  • kun je een vaccinatieplan maken voor start immunosuppressieve medicatie.