Geaccrediteerde nascholing
Menu

Kwalitatief onderzoek in de praktijk

Door op 18-06-2021
  • 00Wat is kwalitatief onderzoek?
  • 01Methode van kwalitatief onderzoek
  • 02Resultaatbeschrijving bij kwalitatief onderzoek
  • 03Discussie

Samenvatting

Van verpleegkundig specialisten wordt verwacht dat zij wetenschappelijk onderzoek gebruiken in hun praktijk om de kwaliteit van zorg te blijven verbeteren en om het competentiegebied wetenschap te blijven ontwikkelen. Kwalitatief onderzoek geeft inzicht in ervaringen, belevingen en behoeften van mensen. Voor verpleegkundig specialisten is het interessant om dat inzicht te krijgen bij patiënten, hun naasten en collega’s, om kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren. Dit artikel beschrijft achtergrond en kenmerken van kwalitatief onderzoek en de manier waarop kwalitatief onderzoek te gebruiken is in de praktijk van de verpleegkundig specialist. De verschillende stappen in kwalitatief onderzoek worden beschreven, zoals de keuze voor het design, de populatie en steekproef, medisch-ethische aspecten, dataverzameling, data-analyse en resultaatbeschrijving. Hierbij wordt gebruik gemaakt van voorbeelden uit een bestaande kwalitatieve studie van een verpleegkundig specialist naar de ervaringen van patiënten met anorexia nervosa en hun ouders met de richtlijn Terugvalpreventie Anorexia Nervosa.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs van der Geugten, J.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 18 juni 2021
Editie Verpleegkundig Specialist - Jaargang 16 - editie 2 - Editie 2 | 2021

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

  • ben je je ervan bewust wanneer je kwalitatief onderzoek kunt inzetten;
  • heb je zicht op de verschillende aspecten van de methode van kwalitatief onderzoek;
  • heb je kennis van de objectiveringsstrategieën die gebruikt kunnen worden in kwalitatief onderzoek;
  • herken je mogelijke onderzoeksvragen die zich lenen voor kwalitatief onderzoek;
  • ben je in staat om een kwalitatief onderzoek kritisch te lezen.